Handelsbetingelser

§ 1 Virksomheden

1.1 bikematch.dk ejes og drives af

Bikematch ApS
CVR nr. 35 80 28 43
Kochsgade 31, 2.
5000 Odense C.

E-mail: info@bikematch.dk
Tlf: (+45) 93 85 70 20

§ 2 Handel via hjemmesiden

2.1 Bikematch formidler salg af cykler, cykeludstyr og cykeltilbehør på vegne af selvstændi-ge forhandlere.

2.2 Varer bestilt via bikematch.dk og varer købt via webshoppen på bikematch.dk købes direkte hos den enkelte forhandler.

§ 3 Reservation, bestilling og køb

3.1 Varer på bikematch.dk, som ikke kan købes gennem webshoppen, bestilles hos den en-kelte forhandler via kontaktformularen på bikematch.dk.

3.2 Ved bestilling hos forhandleren og ved køb i webshoppen via bikematch.dk sendes be-stillingen videre til den/de pågældende forhandlere af produkterne, som herefter skal godkende bestillingen.

3.3 En bestilling er først godkendt, når forhandleren har bekræftet bestillingen.

3.4 Kunden modtager bekræftelse af bestillingen pr. e-mail, når forhandleren har godkendt bestillingen.

3.5 Hvis en bestilling ikke godkendes af forhandleren, modtager kunden e-mail herom. Be-stillingen vil i det tilfælde ikke blive gennemført, og der vil ikke blive trukket noget be-løb på kundens betalingskort.

§ 4 Webshop

4.1 Det er muligt at bestille varer på webshoppen hele døgnet. Bestillinger afgivet udenfor den enkelte forhandlers åbningstider ekspederes den følgende dag, hvor forhandleren har åbent. For de enkelte forhandleres åbningstider henvises til forhandlernes egne hjemmesider.

4.2 Webshoppen vil periodisk være lukket på grund af opdateringer og vedligeholdelse.

4.3 For at kunne handle i webshoppen skal kunden være fyldt 18 år samt have et gyldigt betalingskort.

4.4 Bestilling i webshoppen:

4.4.1 Kunden lægger de ønskede varer i ”indkøbskurven” og går til indkøbskurven, når alle ønskede varer er lagt deri.

4.4.2 I indkøbskurven er alle valgte varer vist under ”din bestilling”. Varer, som ikke ønskes alligevel, kan fjernes fra indkøbskurven, ligesom den forventede leve-ringstid fremgår, og antal af varer kan ændres.

4.4.3 Kunden indtaster herefter sine kontaktoplysninger; e-mail, navn, telefonnum-mer, adresse og eventuelle beskeder.

4.4.4 Under ”leveringsmetode” kan kunden vælge den ønskede leveringsmetode herunder afhentning hos forhandleren.

4.4.5 Kunden skal herefter godkende bestillingen samt nærværende Handelsbetin-gelser. Sammen med bestillingen vil fremgå eventuelle betalinger for fragt samt betalingskortgebyrer.

4.4.6 Når bestillingen og handelsbetingelserne er godkendt, bliver kunden sendt til en sikker betalingsside, hvor kundens betalingsoplysninger skal indtastes.

4.4.7 Når kundens betalingsoplysninger er indtastet, og kunden har trykket på ”Gennemfør betaling”, bliver betalingsoplysningerne kontrolleret, og bestillin-gen bliver sendt til forhandleren.

4.5 Pengene bliver først trukket fra betalingskortet, når varen er sendt fra forhandleren.

4.6 Betalingsoplysninger bliver ikke gemt af Bikematch, og kan hverken læses af Bikematch eller forhandleren.

§ 5 Levering

5.1 Hvis kunden har valgt levering af en bestilling på en af kunden oplyst adresse, bliver bestillingen leveret med et anerkendt fragtfirma. Bestillinger afsendes snarest muligt. I ordrebekræftelsen anføres forventet leveringstidspunkt. Afsendelses- og leveringstider-ne er vejledende, og der kan derfor forekomme afvigelser.

5.2 Leveringen er gennemført, når kunden har fået de bestilte varer udleveret enten ved fysisk afhentning hos forhandleren, ved modtagelse af varerne fra fragtfirma eller ved afhentning af varerne fra et pakkeudleveringssted.

§ 6 Risikoen for varerne

6.1 Når leveringen er gennemført, jf. pkt. 5.2, har kunden ansvaret for varerne og bærer risikoen for hændelige skader på varerne.

6.2 Hvis varerne er blevet beskadiget eller forringet, efter at kunden har modtaget dem, bevarer kunden sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg for varerne fra kundens side.

6.3 Det anbefales at gemme den originale emballage, da varerne ved en eventuel reklamati-on anbefales returneret den i original emballage.

§ 7 14 dages fortrydelsesret

7.1 Forbrugeraftaleloven gælder for køb via bikematch.dk.

7.2 Kunden har normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor kunden kan fortryde købet og retur-nere varerne til forhandleren.

7.3 Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor kunden har modtaget varerne. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, ud-løber fristen først den følgende hverdag.

7.4 Kunden kan miste sin fortrydelsesret eller det betalte beløb – helt eller delvist – hvis varernes værdi er forringet, f.eks. hvis varerne reelt er taget i brug, varerne er blevet be-skadigede, prismærker, informationsmateriale og –mærkater, brugsvejledninger eller lignende er fjernet, tilbehør mangler eller emballagen er ødelagt/mangler.

7.5 Fortrydelsesretten udnyttes ved, at kunden inden 14-dages-fristens udløb giver forhand-leren skriftlig besked om, at fortrydelsesretten udnyttes. Sammen med ordrebekræftel-sen er fremsendt fortrydelsesblanket, som kan anvendes.

§ 8 Returnering

8.1 Varer, der returneres, skal returneres til den forhandler, som har sendt varerne til kun-den. Kunden betaler selv for returnering af varerne. Returnerede varer, hvor fragten ik-ke er betalt af kunden, modtages ikke hos forhandleren.

8.2 Kunden har ansvaret for varerne, indtil de er modtaget hos forhandleren; herunder også i forhold til hændelige skader. Varerne bør derfor være forsvarligt indpakkede ved re-turnering, ligesom det anbefales at gemme postkvittering samt eventuelt ”track & trace” nummer.

8.3 Kunden skal returnere varerne hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at kunden har givet besked om at købet fortrydes.

8.4 Ved returnering bedes kunden vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden do-kumentation for købet.

8.5 Beløb, som skal tilbageføres til kunden, bliver altid overført til samme betalingskort, som kunden brugte ved købet.

§ 9 Reklamationer, fejl og mangler

9.1 Købeloven gælder for alle salg via webshoppen eller bikematch.dk i øvrigt.

9.2 Bikematch formidler alene salget mellem kunden og den enkelte forhandler. Bikematch har således ikke noget ansvar for forsinkelse af eller fejl og mangler ved de leverede va-rer. Reklamation skal ske direkte overfor forhandleren, som har leveret varerne.

9.3 Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, der er opstået som følge af forkert betjening, manglende vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

9.4 Reklamation skal fremsendes til forhandleren indenfor rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen.

9.5 Forhandleren betaler for fragten ved berettiget reklamation. Ved uretmæssig reklamati-on betaler kunden selv for fragt til Forhandleren, eventuel returfragt til kunden samt forhandlerens øvrige omkostninger..

§ 10 Forkerte oplysninger

10.1 Den enkelte forhandler står selv for opdatering af data, og der tages derfor forbehold for fejl og mangler i priser, beskrivelser m.m. samt for udsolgte varer.

10.2 Hvis kunden opdager en fejl eller forkerte oplysninger, opfordres kunden til at tage kontakt til Bikematch eller den pågældende forhandler.

§ 11 Cookies og persondata

11.1 Bikematch.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i kundens brow-ser for at kunne genkende browseren ved næste besøg.

11.2 Cookies anvendes for at holde styr på kundens indstillinger, måle trafikken på hjemme-siden og målrette annoncerne til den enkelte kunde, så kun de mest relevante annoncer bliver vist.

11.3 For at kunne handle i webshoppen eller via bikematch.dk i øvrigt skal kunden give op-lysninger omfattet af persondataloven.

11.4 Bikematch og forhandlerne registrerer kundernes oplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

11.5 Kunden kan ved at rette henvendelse til info@bikematch.dk få oplyst, hvilke data om kunden, Bikematch og forhandlerne opbevarer. Kunden kan gøre indsigelse mod en re-gistrering efter de gældende regler i persondataloven.

11.6 For yderligere oplysninger om cookies og persondata se vores privatlivspolitik hér https://bikematch.dk/privatliv/.

§ 12 Lovvalg, klageadgang og værneting

12.1 Handel via bikematch.dk eller webshoppen er omfattet af dansk ret.

12.2 Klage over Bikematch og/eller forhandlerne kan indgives til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk.

12.3 Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af de danske domstole.